Multi verse جهان چند گانه

آیا در مورد جهان چند گانه یا چند وجهی شنیده اید ؟؟

اگر جهان را به عنوان چیزی که وجود دارد بدانیم پس فقط یک جهان وجود دارد اما اگر جهان را به عنوان هر چیزی که می بینیم بشناسیم می توانیم به این نکته پی ببریم که جهان های و دنیا ی دیگری هم وجود دارد. مولتی ورس یا جهان چند گانه چیست ؟ طبق گفته اندره لیند فیزیکدان روسی – امریکایی – هر چیز چند وجهی و چند عاملی را میتوان مولتی ورس نامید که این جهانم ازاین قائده مستثنی نیست . وی نظریه تورم بی نظم ابدی را مطرح کرد که بر اساس این نظریه جهان بی شماری بدون پایان تولید میشود و دانشمندان نوگرایی را به عنوان چند گانه یا چند منظوره می شناسند . میتوانیم اینگونه تعریف کنیم که به مناطق بسیار بزرگ تقسیم میشود که ممکن است قوانین فیزیکی مختلفی داشته باشد و قسمتی مناسب برای زندگی و قسمت های دیگر نامناسب باشد. لیند، جهان را به صورت بادکنک یا حباب هایی رنگ آمیزی شده روی بوم به تصویر کشید که از طریق تورم بی نظم ابدی از یکدیگر فشرده میشوند که هر یک از حباب ها یک جهان جداگانه است که هر کدام قوانین فیزیکی مختلفی دارند. کل مجموعه مولتی ورس و جهان بطور نامفهومی گسترده و بیش ازپیش رشد میکند. آیا مولتی ورس واقعیت دارد یا فقط یک نظریه و حدس و گمان است ؟؟ در پاسخ به این سوال باید اینجور بیان کرد که طبیعتا این نظریه به اندازه ی فیزیک کوانتوم شناخته شده و پذیرفته شده نیست اما این نظریه بر اساس علم واقعی و معادلات کیهان شناسی مطرح شده است . نظریه تورم کیهانی تورم بی نظم ابدی که چندین جهان را ایجاد میکند از تئوری تورم کیهانی که توسط فیزیکدان – آلن گوث ناشی میشود . او تورم کیهانی را برای چندین مشکل عمیق در کیهان شناسی جهان با چند سوال بیان کرد. به عنوان مثال چرا جهان اولیه به شدت و به طرز عجیبی همگن بود حتی اگر مناطق جدا شده از نظر علیت جدا شده باشد؟؟؟؟؟/؟؟ گوث تورم را اینگونه تعریف میکند : "جهان ما با یک دوره ی حیرت انگیز مختصر و گسترده از گسترش نمایی ناشی از حالت عجیب ماده به نام خلا کاذب آغاز شده است " براساس نظریه کوانتومی ، کلمه خلا بخشی از فضا را نشان می دهد که دارای حداقل انرژی محلی است و نیروی گرانش دافعه را تحریک می کند و می تواند انرژی خیلی زیادی را آزاد کند . طبق گفته گوث خلا کاذب به دلیل تحریک نیروی گرانش دافعه نا پایدار است و مانند پوسیدگی عناصر رادیواکتیو فرو می پاشد. براساس مدل کیهانی در حالی که فرو پاشی خلا کاذب باعث انفجار بزرگ در بخشی از گسترش فضا شده است . این فروپاشی در همه ی فضای گسترش یافته اتفاق نیوفتاده است، زیرا همه ی گسترش فضا همزمان نیست اما چندین جهان بدون پایان تولید می شود. مولتی ورس چه قدر میتواند بزرگ باشد ؟؟؟ سوالی که وجود دارد بر این اساس که اندازه ی آن چقدر است منظور از آن هر چیزی که وجود دارد مکانی برای شروع اندازه جهان هست که در آن قرار داریم. طبق گفته گوث گسترده وسیع جهان که ما آن را میبینیم چه با چشم و چه با تلسکوپ و دستگاه ای فوق پیشرفته، فقط یک لکه ی نا چیز در برابر چیزی که وجود دارد است. گوث از لفظ و کلمه ی جهان جیبی استفاده میکند که این جهان خود تنها یک جهان جیبی در میان تعداد بی شماری جهان جیبی دیگر است.. سطح های جهان چند گانه براساس گفته های ماکس تگمارک کیهان شناس مطرح که بیشتر دانشمندان با نظریه وی موافق هستند ، 4 نوع سطح را شناسایی کرده است. سطح اول فضا در جهان ما فراترازآنچه ما میتوانیم ببینیم و شاید برای همیشه ادامه دارد به عبارت دیگر بی نهایت مناطق دیگر در جهان جیبی خود وجود دارد. سطح دوم بسیاری از مناطق دیگر در همان فضا و زمان ما وجود دارد ،اما آنها به طور دائم از جهان جیبی خودمان جدا میشوند و قوانین فیزیک مختلفی را دارند. سطح سوم نوعی فضا ی متفاوت از فضا و زمان و جهان ما وجود دارد ( نظریه و فضای هیلبرت )جایی که قوانین مکانیک کوانتوم از طریق شا خه ی بیشمارجهان های متنوعی تولید میشود. سطح چهارم هر سیستم سازگار با ریاضیات نوعی جهان یا جهان موجود را توصیف میکند. انواع جهان چند گانه مناطق مختلف فضایی مکانی مادی ما می تواند در جهان جیبی خودمان وجود داشته باشد. دوره های زمان مختلف از فضا و زمان معمولی ما می تواند در جهان جیبی خودمان وجود دلشته باشد. حوزه های مختلف فضا و زمان می تواند فشرده شود و به جهان دیگر تبدیل شود . ابعاد مختلف فضا و زمان می تواند وجود داشته باشد جایی که در ابعاد بالاتر واقعیت های کاملا مستقل وجود دارد . می توان از طریق تابع موج و عجیب بودن مکانیک کوانتوم تاریخ های مختلف جهان را ایجاد کرد جایی که در هر لحظه زود گذر همه واقعیت به بسیاری از جهان تقسیم می شود هر چیزی که توسط سیستم های ریاضی سازگار باشد. . آیا همه چیز وجود دارد ؟؟؟ در یک مالتی ورس نمی توان از بی نهایت جلوگیری کرد در واقعه دو نوع بی نهایت داریم: نوع اول ممکن است یک جهان واحد از اندازه بی نهایت باشد. نوع دوم از نظر تعداد بی نهایت باشد. هر دوی اینها درست است و مولتی یک جهان چند گانه فرا بی نهایت است . هدف از این مقاله اشنایی با مولتی ورس و جهان چند وجهی است که سعی کردیم شما را با مفهوم کلی آن و نظره مختلف آن اشنا کنیم .

0 نظر

نظر بدهید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود